top of page

Service & Bemötande

Vi brinner för att lära alla i en organisation att ge en hög grad av professionell service och bemötande till alla de möter.
Det är lika viktigt för VDn som vaktmästaren eller serviceteknikern.
Många gånger handlar det om att välja attityd, hur du kan styra det intryck andra får av dig och hur du kan visa dig tillmötesgående och professionell i din kommunikation, både internt och externt. 

 

Alla medarbetares Service & Bemötande har ett starkt samband med hur nöjda era kunder är och hur mycket er försäljning eller framgång ökar.

Det finns många verktyg och metoder som hjälper dig eller dina kollegor att utveckla er kommunikation i mötet mellan människor. Det vill vi lära er att använda på ett enkelt sätt. 

 

Att säkerställa att interaktionen mellan två personer fungerar så bra som möjligt har många fördelar. Det handlar om att vara smart i hur du använder kroppsspråket, tonfallet och om ordvalen förför eller förstör.

Idag kommunicerar de flesta yrkesgrupper digitalt via t ex mejl, chat eller genom andra digitala kanaler. 
Många pratar fortfarande mycket i telefon och träffas i personliga möten vare sig det är digitalt eller live.
Flertalet använder också olika former av sociala medier för att kommunicera med andra, både yrkesmässigt och privat.
Vi på Professionell Utveckling kan hjälpa dig och dina medarbetare att utvecklas i alla dessa forum, både i tal och skrift.

Klagomål och reklamationer

Vi har lång erfarenhet av att stötta medarbetare som arbetar med tuffa utmaningar i sin kommunikation såsom missnöjda kunder och reklamationer. I dessa situationer är det än mer viktigt att vara trygg i de specifika verktyg och förhållningssätt du behöver för att hantera både dina egna känslomässiga reaktioner och dem du möter. 

 

I reklamationssituationer behöver vi behålla en affärsmässig nivå där både kunden och företaget vi representerar upplever situationen professionellt hanterad. Samtidigt som vi behöver hantera situationen utan att behöva blanda in t ex jurister eller andra instanser. 

Coachande medlyssning

Coachande medlyssning betyder att vi coachar medarbetare baserat på genomförda telefonsamtal och skriftlig kommunikation. Vi arbetar med att fånga upp både omedvetna och medvetna utvecklingsområden på ett sätt som skapar positiv motivation för förändring. I coachande medlyssning är målet alltid att stötta klienten att själv hitta sitt eget sätt att nå framgång i sina kontakter.

Målgrupper för coachande medlyssning är ofta innesäljare eller medarbetare som arbetar med kundkontakter på telefon
t ex kundtjänst, innesälj, handläggare, support eller växel. Detta är en insats vi oftast genomför på individnivå efter att medarbetarna fått nya verktyg på utbildningen. För vissa är det en sak att höra kloka saker på en kurs och en annan sak att använda dem i varje kundkontakt. Med coachande medlyssning får varje medarbetare individuellt stöd och hjälp utifrån dens unika förutsättningar. Våra erfarenheter är att hos de av våra kunder som satsat på individuell uppföljning  och coaching efter en utbildning, använder deltagarna, i sin vardag, mer än 90% av de verktyg de lärt sig.

Vi utbildar även ledare i coachande medlyssningsteknik så att de själva kan medlyssna med sina medarbetare.

bottom of page