top of page

Metod och pedagogik

Vi nöjer oss sällan med att du eller dina kollegor ska tänka annorlunda efter en utvecklingsinsats. Ni ska också känna på ett annat sätt, agera på ett ännu bättre sätt och ha förbättrat ert förhållningssätt och kommunikation till era kunder, klienter eller kollegor. Vi brukar säga att det är först när någon annan upplever din utveckling och förbättring som den räknas. 

 

Vi hjälper dig att börja prata, skriva samt agera mer professionellt, klokt och kompetent i din yrkesroll. 

 

Detta arbete utför vi lika gärna på plats i era lokaler, på en kursgård, i våra lokaler eller digitalt – forumet väljer du.

Det är viktigt att allt vi lär ut har en direkt koppling till vardagen, för den målgrupp vi arbetar med. Därför består en stor del av det kursmaterial vi använder av citat och exempel från målgruppens vardag. Dessa samlar vi in i en förstudie där vi intervjuar, lyssnar och fångar in exempel på kommunikation. 

I våra lärsituationer såsom workshops, utbildningspass och föreläsningar tar vi hänsyn till olika personers behov, deras lärstilar och även helt andra parametrar som t ex hur länge de klarar av att sitta stilla. Det är viktigt att anpassa upplägget för att säkerställa mesta möjliga effekt och receptivitet. Vi arbetar mycket med bilder och liknelser i en ständig dialog mellan  kursledare och deltagare. 

Vi tror på att mycket interaktion tydligt ökar lärandet i kurslokalen. Ofta följs våra utbildningsinsatser upp av personlig coaching eller medlyssning. På så sätt hjälper vi våra kunder att kunna ta till sig mycket från utbildningen och lätt kunna gå från ord till handling. När vi är klara ska verktygen sitta i ryggmärgen.

Det språk vi använder är jordnära och vi är noga med att alla ska förstå och kunna ta till sig av hur de själva ska kunna lyckas bättre i vardagen. 

Vi smittar våra kunder med vår energi, vårt starka driv och vi ger oss först när våra kunder når den framgång de själva och våra uppdragsgivare önskar.

bottom of page