top of page

Resultat

Befinner du dig i en situation som skulle kunna se mycket bättre ut och som ibland känns omöjlig att hantera?


Har du medarbetare eller motarbetare på arbetet just nu?
 

Leder du medarbetare som skulle kunna arbeta mycket mer effektivt eller agera mer professionellt, både internt tillsammans eller externt med kunder eller andra intressenter?

 

Har du själv kundkontakter som du ska sälja till eller ge bästa möjliga service till, men känner inte att du når fram så bra som du skulle önska? 

Vi har hjälpt många organisationer och individer att förbättra sitt resultat flera gånger om, både vad gäller lönsamhet, ledarskap, trivsel och framgång i kommunikationen. Vi har varit en starkt bidragande faktor till vinster och höga nomineringar i t ex SM i telefoni.

 

Utveckling och resultat mäter vi och våra uppdragsgivare, både kvalitativt samt kvantitativt genom t ex medlyssning, observationer i faktiska situationer, förkortade samtalstider med bibehållen kvalitet, försäljningsökning, nöjdkundindex samt nöjdmedarbetarindex.

Vi arbetar ofta med att mäta kompetensnivåer före, under och efter en utvecklingsinsats, antingen på gruppnivå, individnivå eller båda delarna. På så sätt vet våra uppdragsgivare vad våra insatser ger för utväxling i den investering de gör.

bottom of page