top of page

Personlig utveckling 

Personlighetstyper

Personlig utveckling kan handla väldigt mycket om ökad självinsikt. Att lära sig att förstå sig själv bättre, förstå hur du uppfattas av andra, vad som är dina motivatorer eller irritationsmoment. För att hjälpa en individ eller grupp att utvecklas är kunskaper om personlighetstyper till stor hjälp. 

Vi har mycket djup kompetens inom typteorin, att förstå hur olika personlighetstyper fungerar, och hur den kunskapen kan användas för att förstå dig själv och andra bättre och även ge ledtrådar till hur arbeta med andras utveckling.

Oavsett om vi kallar det för MBTI, JTI, DISC, IPU eller färgspråket bidrar dessa förklaringsmodeller till ledtrådar på hur olika människor fungerar. Även om alla modeller och tester självklart är en förenkling av verkligheten. Vi har kompetens inom de flesta av dessa verktyg och förklaringsmodeller och bidrar på det sätt ni önskar inom området.

 

Vi vill aldrig låsa in andra i fack utan ser typteorin som hjälp och ledtrådar på vilken plattform en person utgår ifrån i sitt sätt att agera, kommunicera, leva, leda och arbeta. Förstår vi den grundläggande plattformen bättre, som påverkar oss själva och andra, kan vi enklare leda andra. Speciellt dem som är olika oss själva. 

Vi på Professionell Utveckling tror mycket på att behandla andra så som de vill bli behandlade än tvärtom, att behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

 

Hur fattar du eller dina kollegor främst era beslut? Varifrån får ni er energi? Är ni helst beslutsfattare eller hellre beslutsföljare? Har ni mer behov av frihet eller mer behov av struktur och kontroll? Det finns många delar som påverkar vad en person behöver och mår bra av. När du vet hur andra uppfattar dig, vilka dina egna styrkor och akilleshälar är, blir du också en bättre förebild och ledare. 

Individuell personlig coaching och mentorskap

Vi arbetar lika mycket med att hjälpa enskilda individer att utvecklas som att vi hjälper grupper, team eller hela organisationer.

 

Att ha en personlig coach, mentor och rådgivare har många fördelar. Då arbetar vi med exakt det just du vill utveckla och hittar tillsammans vägar för dig att nå framgång som är 100% anpassad utifrån din vilja, din förmåga, din målbild och din situation.

Vi har lång erfarenhet av att coacha många olika yrkesgrupper och utbildar även i coachingteknik sedan mer än 25 år tillbaka. Det gör att vår kompetens är djup och bred inom ämnet så att vi kan matcha just dina behov. 

 

Vi fortsätter ständigt att fördjupa oss inom coaching och har gått många fördjupningsutbildningar inom coaching men även andra mer terapeutiskt inriktade utbildningar inom bla ICF, International Coach Federation. Allt för att vi ska kunna hjälpa dig på alla sätt som du behöver. 

Vi är experter på att hjälpa andra att lära och leda sig själva mot ett bestämt mål utifrån renodlad coachteknik, i princip utan tips och råd. Vi har även djup kompetens inom ledarskap, försäljning, professionellt bemötande och personlighetstyper. Vi väljer tillsammans hur mycket coaching och hur mycket rådgivning våra uppdrag ska innehålla.

Då vi ofta rekommenderar att arbeta med utveckling av både det du är medveten om och dina omedvetna utvecklingsområden kan vi även genomföra uppdrag som innefattar observation i verkligheten. Genom att sitta med på
ett arbetsmöte eller sambesök då du träffar medarbetare, kollegor eller några av dina kunder, har vi ännu bättre möjligheter att stötta din utveckling. Tillsammans kommer vi fram till det bästa upplägget som du är bekväm med. 

Om du vill göra din coaching så tidseffektiv som möjlig, utan att du ska behöva transportera dig, kommer vi till dig.
Vi jobbar med din utveckling där det är enklast för dig. Digitalt, på ditt eller vårt kontor, på ett kafé eller varför inte under en långpromenad? Forskning visar att coaching kan bli mer effektiv om klienten samtidigt rör på sig fysiskt. Då får du också frisk luft under en i övrigt ofta intensiv arbetsdag.

bottom of page