top of page

Coaching och Ledarskapsutveckling

Ledarskap

Ett klassiskt ordspråk är "för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv". När vi arbetar med att utveckla våra kunder i ledarskap är det ofta två viktiga aspekter som har avgörande betydelse för att lyckas som ledare. Hur stor kunskap, medvetenhet du har om dig själv och hur dina medarbetare fungerar samt hur bra du är på att coacha och stötta deras utveckling. De ledare som är bra på dessa delar får ett stort försprång i sin yrkesroll.  ​

Vi tränar våra kunder i förståelsen om olika personligheter vilket ger många förenklande ledtrådar i vardagen.
Läs mer om personlighetstyper på sidan om Personlig Utveckling.

 

Coaching är mer ett förhållningssätt till andra människor än ett ledarverktyg. Om vi genuint ser och tror att alla människor har kraften att växa, bara vi ”vattnar” och stöttar dem på rätt sätt tillför vi den näring som just den personen behöver. Det är också viktigt att kunna fånga upp vad som driver en individs motivation och växtkraft. En medarbetare kan då utvecklas så långt som möjligt.

 

Att lära sig coachingtekniker är ganska lätt i teorin, en större utmaning i praktiken. Därför innehåller våra coachutbildningar alltid ett stort mått av praktisk träning. Detta för att deltagarna ska lämna våra coachingprogram med praktiska färdigheter. Målet är att att coachingen ska vara något du fortsätter använda varje dag, ofta resten av ditt liv. Både på jobbet och privat.

 

Professionell Utveckling arbetar även med en mängd andra ledarverktyg men tror på att säkra basen coaching och kunskapen om olika personligheter först i ledarnas kompetens. Därefter bygger vi, vid behov, på med fördjupningsverktyg såsom konflikthantering, utvecklingsamtalsteknik och förhandlingsteknik. Vi arbetar även med mental träning, presentationsteknik eller andra specifika behov som finns hos ledare och chefer.

Rekrytering

I samband med de utvecklingsinsatser vi genomför stöttar vi också våra uppdragsgivare i deras rekryteringsprocesser. Vi hjälper till att analysera CVn och personliga brev för att se vilka kandidater som ska intervjuas, vi djupintervjuar kandidater och ger råd kring vilken kandidat som bäst kan matcha de behov som finns på företaget och framförallt den arbetsgrupp de ska leda. 

 

Vi stöttar också när vår uppdragsgivare har valt ut ett par bra kandidater och vill ha hjälp att välja vilken. Då fungerar vi som ”second opinion”. Vi kan också lära ut kvalitativa intervjutekniker som får fram en djupare bild av en kandidat än vad många klassiska intervjuformat ger.

Personlig coaching

Att ha en personlig coach, mentor och rådgivare har många fördelar. Då arbetar vi med exakt det just du vill utveckla och hittar tillsammans vägar för dig att nå framgång som är 100% anpassade utifrån din vilja, din förmåga och din situation.

Vi har lång erfarenhet av att coacha många olika yrkesgrupper och yrkesroller. Det gör att vår kompetens är djup och bred inom ämnet så att vi kan matcha just dina behov. Vi fortsätter ständigt att fördjupa oss inom coachning och blev certifierade enligt ICF (International Coach Federation) 2011.

Vi är coacher men också experter och mentorer. Vi hjälper andra att lära och leda sig själva mot ett bestämt mål utifrån renodlad coachteknik, utan tips och råd om det är det bästa i en given situation. Vi har även djup kompetens inom ledarskap, försäljning, professionellt bemötande och personlighetstyper, så här väljer vi tillsammans hur mycket coaching och hur mycket rådgivning och expertis vi ska tillföra i varje uppdrag.

Vi rekommenderar att arbeta med utveckling av både det du är medveten om och dina omedvetna utvecklingsområden. Vi stöttar även genom observation i verkligheten. Genom att sitta med på t ex ett arbetsmöte eller på sambesök då du träffar några av dina kunder har vi ännu bättre möjligheter att stötta din omedvetna utveckling.

Om du vill göra din coaching så tidseffektiv som möjlig, utan att du ska behöva transportera dig, kommer vi till dig.Vi jobbar med din utveckling där det är enklast för dig. Digitalt, på ditt eller vårt kontor, på ett kafé eller varför inte under en långpromenad? Forskning visar att coaching kan bli mer effektiv om klienten samtidigt rör på sig fysiskt. Då får du också frisk luft under en i övrigt ofta intensiv arbetsdag.

bottom of page