top of page

FÖRÄNDRING, FÖRBÄTTRING OCH IMPLEMENTERING 

Professionell utbildning
och kompetensutveckling

TJÄNSTER

Utvecklingsområden

Gruppdiskussion

Service & Bemötande

Bemöt alla du möter professionellt, på alla nivåer i en organisation, internt och externt oavsett din roll...

Lag möte

Coaching & Ledarskapsutveckling

Varje människa är unik. Genom att leda på bästa sätt och förstå mer om vad du  själv och andra behöver...

Glad kvinna med glasögon

Personlig utveckling  & Typteori

Tidseffektivt och med starkt fokus på att du ska lyckas bättre i din yrkesroll coachar vi dig utifrån...

Vad våra kunder tycker

Vårt mål är alltid att bidra till så bra mätbara resultat som möjligt med våra insatser

Samarbetet med Professionell Utveckling bidrar mycket till teamets och verksamhetens utvecklingsresa. Det i sin tur har gett bättre leveranser och höjd kvalitet i arbetet. Individuell coaching parallellt med skräddarsydda utbildningsinsatser får både medarbetare och chefer att växa.

Pia Snäcke – sektionschef

MÅLGRUPP

MÅLGRUPP

Vi är vana vid att anpassa oss utifrån den specifika målgrupp vi arbetar med.

Vi har lång erfarenhet av och arbetar med att utveckla de flesta nivåer och yrkesgrupper, på alltifrån små familjeföretag, startups till stora multinationella företag och organisationer.

METOD

METOD

Från befintlig kompetensnivå till ett ändrat och förbättrat arbetssätt. 

Vi nöjer oss aldrig med att våra kursdeltagare ska tänka annorlunda efter en utbildningsinsats. De ska också känna på ett annat sätt, ha ett tydligt mätbart förbättrat förhållningssätt till sina kunder eller kollegor och säga, skriva samt agera mycket mer professionellt i sina respektive yrkesroller. 

KONTAKT
bottom of page